top of page

Защо образованието е пътят към успеха?

Текст: Лили Атанасова


„Образованието е най-мощното оръжие, което можете да използвате, за да промените света“

Нелсън МанделаОбразованието е огромна ценност. То е свобода, прозорец, светлина, ключ към множество врати, които отварят път за развитието на човека. Извървяването на пътя от 1-ви до 12-ти клас е дълго и не е никак лек процес, но усилията в крайна сметка си струват, за да може човек да получи дипломата за успешно завършено средно образование – първата стъпка към успеха. Но каква роля има то след това в живота ни?


Първо нека да обясним какво означава думата „образование“. Много хора биха я дефинирали като знанията, придобити от училище и от университета, но истината е, че тази дефиниция е непълна. Образование се нарича по-голямата част от знанията, които остават в съзнанието на човек след изучаване на определен предмет или преживяване на житейски уроци, които ни дават разбиране за нещо. Освен всичко това, то е и придобиване на ценности, навици и убеждения. Ученето започва от ранна детска възраст и продължава през целия живот. Важно е обаче какви усилия полага учащият – скоростта, с която се движи той и в каква област се стреми да се развие най-добре.Образованието отваря много перспективи за развитие и кариерно израстване – прием в мечтания университет, намиране на работа в известна компания или пък членство в различни организации, но най-вече подобрява качеството на живот. Ето няколко причини защо то наистина е пътят към успеха:


1. Образованието дава увереност на човека – самочувствие, че може да постигне всичко, което си набележи. Забелязала съм, че много често, когато някой не е наясно по дадена тема, започва да се притеснява, че няма нужните познания. Всички правим грешки и се учим цял живот. Понякога не сме запознати с определена сфера, но когато се стараем да дадем всичко най-добро от себе си и да ставаме по-добри в това, което правим, тогава наистина се учим. Така, малко по малко, напредваме, което пък ни дава самочувствие, че вече сме изградили определен опит. Именно такава увереност получаваме от образованието. Чувството, че сме достатъчно компетентни и имаме нужните познания, ни кара да търсим нови възможности и начини за прилагане на наученото. А това на свой ред води до постижения.2. Образованието гарантира равенство и добри взаимоотношения между хората. Някои биват пренебрегвани заради начина, по който изглеждат, заради етнос, религия и т.н., което ги лишава от възможности за развитие. Доброто образование обаче може да подсигури уважение и равни шансове за успех на всички. То помага на човек да развие знания и умения, които имат важна роля при общуването с околните. Дори на по-късен етап, независимо от опита, който някой притежава, наученото благодарение на образованието, допринася за по-добри взаимоотношения и в работната среда. Ето, че образованието поддържа равенството между хората, дори когато те имат различни гледни точки.3. Образованието подобрява жизнения стандарт и прави живота комфортен и стабилен. Не само че чрез него човек може да си намери работа, но и може да живее един по-добър живот, изкарвайки достатъчно доходи, с които да задоволи потребностите си. По-високото образование съответно гарантира по-стабилна позиция в дадена компания, както и по-голям приход. С това несъмнено се потвърждава тезата, че образованието е ключът към просперитета.4. И последно, но не по важност – образованието е пътят към модернизирането на обществото. С напредъка на науката нарастват откритията в различни сфери от живота – медицина, история, география, астрономия. Разработват се нови методи за по-лесно запомняне на информация, за учене на езици и т.н. Всичко това е дело на квалифицирани хора с познания и опит, които работят с цел да улеснят живота ни и да го направят по-добър. От тук следва, че образованието е пътят към успеха не само за личността, но и за цялото общество.Образованието е най-голямото богатство, защото без него успехът в кариерата е немислим. И докато в училище учим предимно за оценки и понякога гледаме с пренебрежение на уроците, то в живота е важно как прилагаме знанията на практика.


Източници:

„10 убедителни причини за значението на образованието в нашия живот“ (2020). Актуални училищни новини. Посетено на 09.05.2022.

0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page