WE MATTER: School

Updated: Jan 20, 2020

Вторник: Рубрика School

Където Селин Пандурова говори.

За днес съм ви приготвила три лесни стъпки, които ще ви улеснят в училище:


Първа стъпка : Подреждайте раницата си и бюрото си веднага след като сте се върнали от училище. По този начин ще виждате реално какво имате да напишете или да научите.


Втора стъпка: Давайте си малки почивки между ученето. На всеки 15-20 минути учене, спирайте за по 5 минути. Старайте се да не удължавате почивките; иначе има вариант , в който няма да сте подготвени за следващия ден, което не е за предпочитане.


Трета стъпка: Намерете своя начин за учене. Аз например запомням по-бързо, докато чета урока, който съм подчертала предварително. В съзнанието ми подчертаните думи се явяват като стъпала, по които се изкачвам, а точките на урока като етажи. Всеки урок завършва с покрив, който е заключението или обобщен вариант на казаното. Друг вариант са флаш картите, които използвам, когато уча думи на чужд език или формули. От едната страна на картонче пиша думата на български, а от другата на английски език.


Какви са вашите „стъпки”, които ви помагат в подготовката за училище?

Надявам се да съм ви помогнала!

7 views