WE MATTER: Everyday Life

Updated: Jan 20, 2020

Четвъртък: Рубрика Everyday Life

Където Гергана Вълчева говори.


Телефоните и социалните мрежи са станали неизменна част от ежедневието на всеки един съвременен човек. Въпреки множеството ползи, от тях има и много вреди. Освен физическото им влияние, те изключително много действат на психиката ни.


Може би, една от не толкова осъзнатите причини за вредите от социалните мрежи, е времето, което губим, използвайки ги. Трябва сами да поставим предела на използването им. Мрежите ни дават голямо количество информация, от която голям процент може да ни бъде излишна.


Използвайте времето, прекарано в тях ползотворно, като развивате занимание или търсите нови възгледи на идеи. Нека мрежите ви помагат, а не да ви губят времето.


Снимка: Harry Sandhu/ unsplash

7 views