top of page

Ролята на езика на тялото в комуникацията

Текст: Гергана Васева

Често пъти, когато става въпрос за ,,език“, проявяваме склонността да мислим най-вече в посока на вербалната комуникация под формата на езикови знаци (чрез писмени кодове и фонеми). И доколкото обмяната на идеи чрез устна реч и писмено обозначение е от изключително значение за развитието на човечеството, важно е да си даваме сметка, че този дял от общуването е подвластен на рационалното мислене. Но човекът не е изключително и само рационален. Затова и в този материал ще споделим с вас информация по тема, на която все повече се обръща внимание през последните години, когато става въпрос за общуването между хората, а именно невербалната комуникация.


Снимка: Unsplash


Невербалната комуникация се разглежда най-вече като общуване, при което се използва потенциалът на тялото за изразяване на определени мисли и чувства. Начинът, по който се обличаме, позицията на тялото ни в определена среда и изражението ни имат значение. Докато вербалната комуникация е подвластна на целесъобразната човешка мисъл, то невербалните знаци често пъти са резултат от индивидуално несъзнаваното.


В резултат на все по-честата актуализация на темата за езика на тялото има много различни митове в публичното пространство. Пример за такъв мит е интерпретирането на това, че ако някой човек оправя косата си, докато говори с нас, то той вероятно ни харесва (ако е от срещуположния пол, то често се тълкува в романтичния смисъл на думата). И колкото и да ласкае егото ни, то трябва да си даваме ясна сметка при разчитането на невербалните знаци за обстоятелствата около нас. В представения случай темата на разговор може да не е особено приятна, т.е. този белег да говори по-скоро за нервност или просто косата на отсрещната страна да пада често пред лицето на човека и това да пречи на видимостта, която има.


Снимка: Unsplashed


Други циркулиращи в пространството тълкувания на различни белези са свързани с т.нар. Пинокио ефект. Едно разбиране на това явление е, че ако човек често покашля, докосва устата и носа си, то той лъже. Често пъти обаче по-скоро това се отнася до процес на мислене и тези докосвания са средство, чрез което да се понижи изпитваното напрежение.


Колкото несигурно е тълкуването на невербалната комуникация, толкова сигурно е обаче колко много бива пренебрегвана тя. А често пъти при комуникацията не е толкова важно какво казва отсрещната страна, колкото как е изразена определената идея.


Някои общи белези, на които може да се обърне внимание, са:

  • Косата – дали е грижливо поддържана или не;

  • Челото – много от емоциите ни могат да проличат именно в тази част от лицето, като например стрес, учудване, късогледство...;

  • Очите – в зависимост от това дали очите са ясни или зачервени и с ,,помътен“ израз, може да се прецени дали отсрещната страна спи достатъчно или не, може да има и емоционален дисбаланс и т.н.;

  • Устните – често пъти, когато се чувстваме некомфортно и нещо ни притеснява, свиваме устни за по-продължително време;

  • Брадичката – когато изпитваме напрежение и гняв, се случва при някои от нас да стиснем челюстта си, за да потиснем напрежението;

  • Раменете – позицията на раменете може да ни покаже нивото на увереност, която изпитва отсрещната страна;

  • Ръцете – може би най-явния изразител на несъзнаваното е именно позицията на ръцете в пространството; ако например шепите са събрани в ниската част на торса, това може да е знак на неудобство; когато ги допираме една в друга много бавно, то често пъти значи, че разсъждаваме по определен въпрос; формата на ,,Ф“ може да значи различни неща, в зависимост от точната позиция на китките – гняв или болка;

  • Краката – позицията на краката може да изразява желание за разговор, ако сочат към отсрещната страна, желание за бягство от темата, в случай че сочат в друга посока или нежелание да се отговаря по тема, ако са кръстосани;


Както вече стана ясно, тълкуването на езика на тялото не е нещо определено. Затова и не трябва да се стига до крайности и да се извеждат заключения, базирани най-вече или само на невербални белези. По-скоро езикът на тялото е ръководещ за това какъв подход може да се предприеме при разговор. На база на наблюдението на езика на тялото, следва да се задава тема на вербална комуникация. По този начин, чрез извличане на информация от двете основни форми на общуване, можете да достигнете до истината и да добиете реална представа за човека срещу вас.


Източници на информация:


Невербални комуникации <https://b-expert.eu/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/> последно посетено: 02.08.2022 г.; Former FBI Agent Explains How to Read Body Language | Tradecraft | WIRED < https://www.youtube.com/watch?v=4jwUXV4QaTw&t=419s&ab_channel=WIRED> последно посетено: 03.08.2022 г.

Допълнителни ресурси: A Beginner's Guide to Reading Body Language < https://www.healthline.com/health/body-language>; Body Language Expert Explains How to Show Confidence | WIRED <https://www.youtube.com/watch?v=VRJzvJ5XPQI&ab_channel=WIRED>; Former FBI Agent Breaks Down Body Language Pet Peeves | WIRED < https://www.youtube.com/watch?v=NLvpzSfVSGA&ab_channel=WIRED>; Former FBI Agent Explains Criminal Profiling | Tradecraft | WIRED < https://www.youtube.com/watch?v=LHqbfJ3tq4Y&ab_channel=WIRED>.

0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page