top of page

Перник на младите: Силата е в действието

Консултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е орган към Кмета на община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП участват организации с различни дейности – доброволчески, ученически и студентски съвети и неправителствени организации. Ние от WE MATTER също членуваме там. Затова и днес искаме да ви разкажем повече за една от инициативите на КСМП, а именно надписите „Перник на младите“.


КСМП е учреден през август 2008г., а още от само си създаване е по-познат със слогана „Перник на младите“, като той представлява обединение от младежки организации и институции, работещи по младежката проблематика в община Перник. Всички участници имат една обща цел – израстването на град Перник, даването на гласност и подпомагането на развитието на младите хора, както и изграждането на демократични ценности сред тях. Консултативният съвет за младежка политика помага също на Общинската администрация в организирането, координирането и реализирането на младежка политика, в т.ч. и дейностите по взимане на управленски решения.


КСМП се състои от: по един представител от младежките организации или институции; представител на община Перник; представител на комисия за деца, младежта, спорта и туризма в Общински съвет. Организациите участват в процеса на създаване, реализация и популяризиране на дългосрочни младежки концепции и стратегии, допринасят за организирането на значителни дейности с помощта на местния младежки и НПО сектор, както и осъществяват проучване на проблемите и нуждите на младите хора в град Перник.Една от инициативите, която се реализира наскоро от КСМП, е създаването на графити надписите „Перник на младите“. Чрез тях младите хора имат възможността да затвърдят своите младежки пространства, както и да покажат своя активен интерес и принос към развитието на града. Първата част от проекта се осъществи в центъра на Перник, на сцената в парка, а продължението се реализира в квартал Изток, при сцената на канала. Така, постепенно градът продължава да се превръща в пространство на младите хора. Защото те заслужават своята платформа за изява. Защото те са важни. Също както и ти.


За да ви помогнем да придобиете допълнителна яснота относно важността от подобни младежки инициативи не само в Перник, но и във всеки един град, зададохме следните 3 въпроса към доброволци на КСМП. Ето и какви са техните отговори:


Какво значение носят надписите за града? Защо?
  1. Графитите са навсякъде из града ни и често не носят никакъв смисъл и послание. Красивите надписи “Перник на Младите” показват, че в Перник има ангажирани младежи, които искат той да се развива и го правят по-уютен за всички.

  2. Според мен надписите са важни за града ни, защото го правят по-красив и привлекателен за младите хора.

  3. Надписите са своеобразно “напомняне” на гражданите, че младежта в Перник е активна, будна и има желание да остане в града.


Какви са ползите от участието на младите хора в подобни инициативи?
  1. Простичко е. Запознанство, комуникация, обмяна на опит и генериране на общи идеи.

  2. Когато младите хора участват в подобен тип инициативи, те развиват креативността си и чувстват града по-близък.

  3. Когато човек остави следа, той е щастлив и удовлетворен. Важно е хората да взимат участие в подобни инициативи, за да запазят собствените си творения или изкуството на приятелите си.


Какво е посланието ти към младите хора?
  1. Перник има смисъл, точно защото е #намладите. Наша отговорност е да му придадем стойността, която търсим.

  2. Бъдете себе си, мечтайте, бъдете добри, помагайте и дерзайте!

  3. Посланието ми към младежите е да се развиват упорито в сферите, които са избрали, да се забавляват и да бъдат креативни и иновативни, да участват в инициативите, които градът ни предлага.


Гласът на младите е важен. Затова ви каним да отпразнувате Международния ден на младежта – 12.08, заедно с пернишките младежи и организации. Елате да се запознаем и да си поговорим. Това е една перфектна възможност да повярвате в себе си и всичко, на което сте способни, както и да помогнете на още младежи да направят същото.


0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page