top of page

Чакрите – енергийните източници на нашето тяло

Текст: Симона Александрова


По книгата на Енодиа Джудит „ЧАКРИТЕ: Седемте ключа за събуждане и лечение на енергийното тяло“.Нека започнем първо с изясняването на понятието „чакра“. Терминът произлиза от санскрит и означава „колело“ или „диск“[i]. Според някои изследователи броят на чакрите в тялото е неизмерим, тъй като всяка жива клетка съдържа в себе си енергиен център. В книгата си обаче Енодиа Джудит обръща внимание на основните 7 чакри, които се намират по протежението на гръбнака.Няколко общи сведения за чакрите:


  • Всеки въртящ се диск е енергиен източник.

  • През чакрите преминават два основни потока на енергия: на освобождаване (от първа към седма чакра) и на проявяване (от седма към първа чакра). Потокът на освобождаване е свързан с откъсването от ограниченията и издигането на съзнанието на едно по- високо ниво. Потокът на проявяването има материален характер – „средството, чрез което превръщаме мечтите си в реалност“. [ii]

  • Седемте основни чакри са разположени по протежение на гръбначния стълб и се асоциират с конкретни елементи и цветове.

  • Всяка чакра отговаря за различна област от живота на човека и има физически упражнения, чрез които тези енергийни центрове могат се балансират. Йогата е един прекрасен начин за това.

  • Всяка отделна чакра се развива в конкретен период от живота на човека след раждането му.

След като изяснихме основните неща, е време да преминем и към същината на темата, а именно – да разгледаме всяка от седемте чакри поотделно и да поясним за какво ни служат.


Първа чакра: ЗЕМЯ (червен цвят)


Намира се в основата на гръбнака и отговаря за „заземяването“. Инстинктът за самосъхранение, или т.нар. интуиция, се контролира именно от първа чакра. Заземяването е процесът, в който човек се чувства здраво стъпил на земята, сигурен и в безопасност.


Тази чакра се развива от утробата до първите 12 месеца след раждането. Това е периодът, през който мускулите на детето постепенно започват да укрепват и то се научава първо да седи, след това да пълзи и постепенно да ходи.


Първа чакра се асоциира със земята и по още една причина, а именно, че поставя устоите на цялостното развитие на човека. Авторката многократно повтаря, че основата е най- важна, за да бъде една къща устойчива на времето. Тук се прави асоциация именно с личностното и професионалното развитие на всеки човек. Ако едно дете отрасне в несигурна среда, здравето му постоянно е изложено на риск, а сигурността не му е позната, то вероятността да се появяват проблеми във всяка друга сфера от живота му занапред, е доста голяма.[iii]


Втора чакра: ВОДА (оранжев цвят)


Обхваща областта на корема, половите органи, долната част на гърба и хълбоците.[iv] Отговаря за емоциите и сексуалността. Свързва се с елемента вода – признак на движението. Вътрешното „Аз“ на всеки от нас се ръководи от различни емоции и ако първа чакра се свързва с въпроса „Какво ми е нужно, за да оцелея?“, то при втората, този въпрос се променя на „Какво искам, за да бъде подсигурено моето оцеляване.“.[v]Втора чакра се развива от 6 месеца след раждането до навършването на 2-годишна възраст и нейната идентичност е емоционална. Тоест основната област, за която отговаря, са чувствата и желанията на човек, както и за неговата сексуалност. Удоволствието е движещата сила на този енергиен център – какво ни кара да чувстваме удоволствие и как да го постигнем.[vi]


Трета чакра: ОГЪН (жълт цвят)


Намира се при слънчевия сплит и се развива в периода 18 месеца – 3,5-годишна възраст.[vii] Свързана е с елемента огън като олицетворение на сила, воля и енергия. Основната област от живота, за която отговаря трета чакра, е лидерството и отстояването на позиция, било то в личен или в професионален план.


Третата чакра помага не просто да се усъвършенстват лидерски умения, но и „човек да стане господар на самия себе си“.[viii] Това е, което лежи в основата на този енергиен център – овладяването на емоциите, мислите и действията чрез волята. Докато при втора чакра се концентрираме върху своите желания, тук вече започваме да работим по това да ги осъществим.[ix]


Четвърта чакра: ВЪЗДУХ (зелен цвят)


Намира се при сърцето, затова и едно от имената ѝ е „сърдечна чакра“. Тя се развива от 3.5 до 7-годишна възраст, като елементът, с който се свързва, е въздухът.[x] „Той е по- лек и подвижен от земята, водата и огъня, елементите на първите три чакри. Той е естествено разпространяващ се. Изпълва всяко пространство с невидимата си субстанция.“[xi] Вдишването и издишването във всеки един момент ни помагат да се почувстваме като част от цялото.Сърдечната чакра е енергийният център в нашето тяло, който стои точно по средата между шестте други чакри и отговаря за любовта и взаимоотношенията. Тази съставна част от системата на чакрите ни помага да усещаме любовта, да я раздаваме на околните и да я задържаме при себе си за по- дълъг период от време. Тук се корени усещането за приемственост – към себе си и към другите.[xii]


Пета чакра – ЗВУК (светлосин цвят)Намира се в гърлото и се развива в периода 7-12-годишна възраст. Гърлената чакра отговаря за сферите от живота, свързани с общуването, изразяването на себе си и творчеството.[xiii] Свързва се с елемента звук, тъй като „когато общуваме, караме въздуха да вибрира, превръщайки го в думи, които носят определено значение, свързвайки нашето вътрешно съзнание с осъзнаването на другия човек, обменяйки определено количество информация“. [xiv]


Ако при предишните четири чакри основният фокус бе върху осъзнаването на самия себе си, то тук вече той малко се измества, базирайки се на общуването с другите хора. Петата чакра отговаря за комуникационните ни способности – да превърнем мислите в думи и да можем да си взаимодействаме с околните.


Шеста чакра – СВЕТЛИНА (индигов цвят)


Намира се по средата на челото, на мястото на т.нар. „трето око“. Развива се през целия живот, но най- осезателно това става по време на юношеския период. Елементът, с който се свързва, е свелината, чрез която човек може да вижда света наоколо и да го възприема по определен начин. „Аспектът на възприемането е лесен за разбиране: той разкрива какво се случва, когато отворим очите си – възприемаме света около нас. Но това е само едната половина от онова, което прави шестата чакра. Тя, освен това, формира картините в ума, които започват да командват нашата реалност.“[xv]Шестата чакра отговаря за въображението и интуицията.[xvi] Фокусът ѝ е в осъзнаването смисъла на живота, каква е съдбата и предназначението на отделната личност.[xvii]


Седма чакра – СЪЗНАНИЕ (виолетов цвят)


Коронната чакра се намира на върха на главата и се развива през целия живот на човека.[xviii] Тук основният фокус е освобождаване от отделното и изпитване на наслаждение от безкрайното.[xix] При седмата чакра потокът на освобождаване достига своята крайна цел – откъсване от ограниченията – и се преобразува в поток на про явяване (от мисли към действия).


Седмата чакра се асоциира с осъзнаването на собственото ни съзнание. По време на нейното развитие, човек започва да опознава сам себе си и да разбира каква е неговата роля в света.
В обобщение: всяка чакра отговаря за различни сфери от ежедневието ни. За да живеем пълноценно и в мир със себе си, е важно да се грижим за физическото и менталното си здраве. Има много лесни начини за това, посредством няколко прости упражнения, които ще ви представим съвсем скоро, а дотогава не забравяйте да прочетете другите ни материали, качени на сайта.


В случай, че тази статия ви е била интересна и полезна, бихме се радвали да оставите своята обратна връзка. Мнението ви е важно за нас! 

[i][i] Джудит, Енодиа. (2017). Чакрите: седемте ключа за събуждане и лечение на енергийното тяло, Стр. 21. София: Аратрон. [ii] Стр. 36-39. [iii] Стр. 49-71. [iv] Стр. 33. [v] Стр. 77. [vi] Стр. 75-92. [vii] Стр. 32. [viii] Стр. 101. [ix] Стр. 95-114. [x] Стр. 32. [xi] Стр. 121.

[xii] Стр. 117-140. [xiii] Стр. 31. [xiv] Стр. 146. [xv] Стр. 171-193. [xvi] Стр. 30-31. [xvii] Стр. 29. [xviii] Стр. 30. [xix] Стр. 215.